Политика обраде личних података GAZ International ДОО (Одобрено Налогом GAZ International ДОО No. 51/045, од 29.03.2018)


1. Опште одредбе

Овај документ регулише Политику GAZ International ДОО о обради личних података запослених у GAZ International ДОО и других носилаца личних података који немају радне односе са GAZ International ДОО.

Политика обраде личних података предузећа GAZ International ДОО прописује основне принципе, циљеве, услове и одредбе, као и начине заштите личних података, спискове лица и личних података које обрађује GAZ International ДОО, функције, права носилаца личних података, као и права власника личних података, као захтеви за заштиту личних података које је применио GAZ International.

Политика је развијена у складу са захтевима Основног закона Руске Федерације, законских и других регулаторних аката Руске Федерације о личним подацима.

2. Циљеви обраде личних података

GAZ International обрађује личне податке како би испунио уговоре о раду, грађанске уговоре, одржава базу података клијената, промовише производе GAZ и сродне радове и услуге на тржишту, укључујући обавештавање о новим, промотивним акцијама и попустима, новим производима GAZ, одржавању маркетолошких истраживања у оквиру процене квалитета услуга и друге активности.

3. Правно образложење обраде личних података

GAZ International ДОО обрађује личне податке у складу са члановима 23 и 24 Устава Руске Федерације, чл. 85-90 Закона о раду Руске Федерације бр. 197-ФЗ, од 30.12.2001, члан 6, део 1 , ст. 1. и 2. Федералног закона бр. 152-ФЗ од 27.07.2006. године о личним подацима, уз сагласност носиоца личних података за обраду њихових личних података, као и ради обављања и извршавања функција, овлашћења и обавезе прописане законима Руске Федерације.

Одговарајући законски актови и други документи су разрађени како би се имплементирале одредбе политике од стране GAZ International ДОО.

4. Списак категорија личних података који су предмет обраде

GAZ International ДОО обрађује личне податке категорија, које су неопходне и довољне за извршење и испуњење обавеза које су наметнуте GAZ International ДОО од стране руског законодавства, као и које су наведене у формама сагласности за обраду личних података, које попуњавају носиоци личних података ради остваривања циљева из ст. 2 ове одлуке. Садржај и опсег обрађених личних података одговарају горе наведеним циљевима обраде. GAZ International ДОО не обрађује никакве посебне категорије личних података о расном или етничком пореклу, политичким ставовима, религиозним или филозофским уверењима, приватном животу.

5. Услови обраде личних података

GAZ International ДОО обрађује личне податке уз пристанак носиоца личних података на обраду њихових личних података, осим ако законима о личним подацима Руске Федерације није одређено другачије .

GAZ international ДОО не открива личне податке носиоца личних података трећим лицима и не шири њихове личне податке без сагласности носиоца личних података, осим ако није другачије предвиђено Федералним законом. GAZ International има право да додели заштиту личних података било којој другој особи уз пристанак носиоца личних података на основу уговора потписаног са таквим лицем. Уговор ће садржати листу радњи (трансакција). личне податке које ће извршити лице које обрађује личне податке, сврху обраде, обавезу тог лица да чува поверљивост личних података и обезбеђује безбедност личних података у току њихове обраде, као и захтеве за заштиту личних података у складу са чланом 19 Федералног закона о заштити података о личности..

Лични подаци носилаца личних података чувају се у облику који омогућава идентификацију носилаца личних података не дуже него што је потребно за потребе обраде у складу са роковима чувања прописаним законима Руске Федерације и регулаторним прописима GAZ International ДОО.

Обрађени лични подаци подлежу уништењу или анонимизацији након постизања циљева обраде или у случају да више није потребно остварити такве циљеве, осим ако није другачије предвиђено важећим законодавством.

6. Примењиве организационе и техничке мере за заштиту личних података

Приликом обраде личних података, GAZ International ДОО предузима неопходне и довољне организационе и техничке мере за заштиту личних података од неовлашћеног или случајног приступа, уништења, допуне, закључавања, копирања, подношења, ширења личних података, као и од било које друге неовлашћене активности, поставља лице одговорно за успостављање заштите личних података; обезбеђује доступност локалних извршних и регулаторних докумената о безбедности личних података; признаје лица која су примљена у коришћење личних података локалних извршних и регулаторних докумената о безбедности личних података; води евиденцију о особама која су примљене у личне податке; ограничава приступ просторијама, где се лични подаци обрађују и чувају; чува личне податке у чврстој и мекој копији у одређеним просторијама за чување; обезбјеђује редовну контролу мера за осигурање сигурности личних података; уводи приступачни систем заснован на дозволама и ограничава приступ корисника информационом систему личних података; примењује безбедне комуникације за пренос личних података путем Интернета; примењује антивирусну заштиту; обезбеђује доступност средстава за контролу информација од неовлашћеног приступа које су сертификоване од стране Федералне агенције за техничку и извозну контролу.

7. Права носилаца личних података

Власници личних података имају право да добију потпуне информације о својим личним подацима које обрађује GAZ International ДОО; приступ њиховим личним подацима укључујући примање копије свих записа који садрже њихове личне податке, осим ако је то забрањено Федералним законом; разјаснити своје личне податке, закључати их или уништити ако су лични подаци непотпуни, застарели, нетачни, незаконито примљени или нису потребни за тражену сврху обраде; опозове пристанак на обраду личних података; предузима мере за заштиту својих права предвиђених законом; подноси жалбе против било каквих радњи или пропуста GAZ International ДОО кршењем захтева закона Руске Федерације о личним подацима надлежном органу који је одговоран за заштиту права носилаца личних података или суда; остварује било која друга права предвиђена законима Руске Федерације.

8. Обавезе оператера

Ако се незаконита обрада личних података открије на основу захтева власника личних података или његовог заступника, или на захтев носиоца личних података или њиховог заступника, GAZ International ДОО закључава незаконито обрађене особне податке власника тих података или осигурава њихово чува (ако се лични подаци обрађују од стране било ког другог лица, које поступа по задатку који даје Департамент) од тренутка подношења или пријема таквог захтева за време истраге. Ако се по захтеву који је поднео носилац личних података или његов представник, или на захтев таквих лица, открију било какви нетачни лични подаци, GAZ International ДОО закључава личне податке власника тих личних података или обезбеђује њихово закључавање (ако лични податке обрађује свака друга особа, која поступа по задатку датом од стране Департамента) од тренутка подношења или пријема таквог захтјева за вријеме истраге, ако такво закључавање личних података не крши права и законске интересе носиоца личних података или трећих лица.

Ако се потврди да су лични подаци нетачни, GAZ International ДОО појашњава личне податке или осигурава њихово појашњење на основу информација које је дао власник личних података или њихов представник или било које друге потребне документе (ако се лични подаци обрађују од стране других лица која поступа по задатку датом од стране Департамента) у року од седам радних дана од дана пријема таквих података и уклања закључавање личних података.

Ако се установи да је GAZ International или било које друго лице, које поступа по задатку датом од стране GAZ International ДОО, извршило незакониту обраду личних података, GAZ International ДОО ће прекинути такву незакониту обраду личних података или осигурати такво раскидање од стране особе, која поступа по задатку датом од стране GAZ International ДОО, у року од мак. три радна дана од идентификације истих. Ако је немогуће осигурати закониту заштиту података о личности, Министарство ће уништити такве личне податке или осигурати такво уништење у року од мак. десет радних дана од идентификације такве незаконите обраде личних података. GAZ International ДОО ће обавестити носиоца личних података или њиховог представника, као и надлежни орган који је одговоран за заштиту права носилаца личних података - ако је носилац личних података или њихов представник поднео тужбу или захтев таквом надлежном органу који је одговоран за заштиту права носилаца личних података - отклањање направљених прекршаја или уништавање личних података.

Ако се постигне сврха обраде података, GAZ International ДОО ће прекинути заштиту личних података или осигурати такво раскидање (ако се лични подаци обрађују од стране било ког другог лица, које поступа по задатку који је дао Департамент) и уништи личне податке или обезбеди такво уништење (ако се лични подаци обрађују од стране било ког другог лица, које поступа по задатку датом од стране Департамента) у року од мак. тридесет дана од постизања сврхе обраде личних података, осим ако уговором није другачије одређено, у којем је носилац личних података страна, корисник или јемац, било који други уговор закључен од стране Одељења и носиоца личних података или ако GAZ International нема право да обрађује личне податке без сагласности носиоца личних података из разлога предвиђених Федералним законима..

9. Одговорност за кршење захтева за обраду личних података

Сви запослени у предузећу GAZ International ДОО, који су проглашени кривим за кршење било ког захтева Федералног закона “О личним подацима” и свих регулаторних правних аката уведених у складу са њима, сносиће финансијску, дисциплинску, управну, грађанску или кривичну одговорност на начин предвиђен законима Руске Федерације.